Category: Juridik

Hästjuridik

Hästjuridik avtal hästköp fodervärdsavtal.

Tvister i anslutning till handel med hästar är vanligt förekommande varvid komplicerade rättsfrågor ofta uppstår. Är den nyförvärvade hopphästen behäftad med ett köprättsligt fel med hänvisning till att den inte vill hoppa? Anses en häst felaktig till följd av att den vid en röntgenundersökning visar sig vara behäftad med artros? Utgör kissing spines och krubbitning dolda fel? Vilken betydelse har avtalet i sammanhanget och vilka rättsregler träder in om ett avtal mellan parterna inte ligger till grund för hästköpet?

För att besvara en fråga av nämnda karaktär krävs goda juridiska kunskaper i förening med stor kännedom om hästen.

Victoria besitter särskild kompetens inom området hästjuridik. Victoria har under lång tid varit aktiv inom hästsporten, varit hästägare och arbetat med försäljning av hästar vilket gör att hon med sin samlade kunskap på bästa vis kan biträda en klient vid en tvist hänförlig till hästköp.

Hästjuridik, köp- och försäljning av häst, inackordering, beridare, hästförmedlare, inridning och andra hästtjänster bör alltid ha unika avtal.

* Köp och försäljning av häst
* Inackordering, vad man bör tänka på
* Hästtjänster – vad gäller?
* Hur du undviker att hamna i tvist
* Upprätta korrekta avtal

Vad ska du skriva i avtalet när du köper häst?

Du har äntligen hittat din drömhäst och kan knappt bärga dig från att hämta hem hästen. Avtal och veterinärbesiktning är inget som bekommer dig. Hästägaren har intygat att hästen är helt frisk och att du har gjort ett riktigt klipp. Dessutom har du ju provridit hästen och den kändes som en dröm att rida. När du väl fått hem hästen så känner du snabbt att det är något som inte stämmer. Hästen som dansade fram med dig på ridbanan verkar helt oförmögen att lämna stallbacken. Att du skulle kunna åka till någon träning eller tävling känns helt otänkbart då bara blotta åsynen av hästtransporten får hästen att stegra sig. Hästägaren hade intygat att hästen var snäll i all hantering men aldrig tidigare har du varit med om en häst som försöker bita dig så fort du kommer i närheten med borsten.

När du läser detta kanske du reflekterar över att det låter som en mardrömshistoria. Du kanske även tänker att det är ingenting som någonsin skulle kunna hända dig och du har svårt att tänka dig att någon annan skulle kunna råka så här illa ut.

Hur ser då verkligheten ut? Är exemplet ovan bara ett uppdiktat exempel som aldrig skulle kunna hända i dagens hästaffärer? Jag tror att du skulle bli chockad om jag som hästjurist berättade för dig hur vanligt scenariot i den här och liknande hästaffärer är. Vad kan du då göra föra att undvika att detta händer dig?

Hästjuridik avtal hästköp fodervärdsavtal.

Hästjuridik avtal hästköp fodervärdsavtal