Vad är fång?

Fång ger en inflammation i hoven som är mycket smärtsam. Hästen visar ovilja att röra sig blir varm i hovarna, framförallt i framhovarna. Man känner en ökad puls vid kotan.

Vad är fång?
Vad är fång?

Det finns tre kända orsaker till fång

  • Förlossingsfång. Efterbörden har inte släppt utan ligger kvar och förorsakar livmoderinflammation som påverkar cirkulationen i hovarna.
  • Belastningsfång. En häst som har varit ordentligt halt under en tid löper risk att få belastningsfång i det friska benet på grund av att den inte har kunnat avlasta det.
  • Foderrelaterad fång. Den vanligaste formen av fång är den foderrelaterade. Den kan bero på att hästen har fått byta foder för hastigt, du bör vänja hästen under minst två veckor vid nytt foder gäller även när hästen ska släppas på bete. Hästen har fått för mycket och för kraftig mat, det är viktigt att du reglerar foderstaten vid eventuell vila eller om det är en lugnare träningsperiod.

Misstänker du fång låt hästen stå inne på ett mjukt och torrt underlag, ta bort allt kraftfoder, kyl gärna benen och kontakta veterinären. Det är av största vikt att hästen kommer under veterinärvård så fort som möjligt.

För mycket foder

Den mest välkända orsaken till fång är foderförätning som leder till en störning i tarmfloran. Det kan ske när hästen eller ponnyn av någon anledning får i sig stora mängder kraftfoder eller släpps på ett kraftigt grönbete. Se till att hästen vänjs successivt vid bete och foderbyten. Under en viloperiod bör kraftfodergivan minskas för att undvika fång. Hästar och ponnyer som lider av mer eller mindre påtagliga ämnesomsättningssjukdomar har en kraftigt ökad risk att utveckla fång. Därför bör de flesta hästar som fått fång undersökas för ämnesomsättningsproblematik.

Förlossningsfång av kvarliggande efterbörd

En annan orsak till fång är att ett sto inte släpper efterbörden normalt efter en förlossning. Efterbörden ligger då kvar och släpper ut toxiner (gifter) som påverkar cirkulationen i hovarna.

Fång på grund av överbelastning

Hästar som har en kraftig hälta en längre tid kan drabbas av belastningsfång på det tidigare friska benet. Normalt skiftar en häst vikt mellan benen för att blodcirkulationen i hovarna ska fungera. Om den inte kan göra detta på grund av smärta kan fång uppstå. För att förebygga fång vid en sådan situation ska du följa veterinärens rekommendationer.

Akut behandling 

Om du misstänker att din häst har drabbats av fång ska du genast ställa den på boxvila med ett mjukt torrt underlag. Helst bör det vara en tjock spån- eller sandbädd eftersom det underlaget ger mest svikt samt stöd till hovbenet genom sulan. Se även till att kyla hästens ben med kallt vatten för att minska risken för skador i hovarna.

Ge inte något kraftfoder utan enbart hö, gärna ett sent skördat hö som innehåller mycket fibrer men en mindre mängd protein. Om du inte har tillgång till det kan du dryga ut givan med halm. Tillkalla en veterinär omedelbart för behandling. All behandling går ut på att identifiera och avlägsna orsaken till sjukdomen och även ge smärtlindring till hästen.

Eftervård och tips

Det absolut viktigaste för att hästen ska bli frisk och inte få några återfall är att du följer veterinären och hovslagarens ordinationer för eftervården av hästen. Det är också av största vikt att fånghästens hovar verkas och skos av en skicklig hovslagare.

En häst som en gång har drabbats av fång löper större risk att drabbas igen jämfört med en fullt frisk häst. Därför är det viktigt att den motioneras regelbundet för att inte bli överviktigt samt att blodcirkulationen hålls igång.

En del fånghästar klarar inte av att gå på bete överhuvudtaget men många klarar det om man är försiktig vid invänjningen.

Vid fölning ska du vara noga med att kontrollera att hela efterbörden kommit ut. Vid minsta misstanke på livmoderinflammation bör du tillkalla veterinär.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment