Tips

Tips
Bosse Larsen

Skydda hästen från smitta

I dagsläget finns ingen utbredd smitta av EHV-1 i Sverige men som en försiktighetsåtgärd tar tävlingsverksamheten i Sverige en paus under mars månad. Ett generellt

Read More »
Tips
Bosse Larsen

Lasta säkert

Lasta säkert. Att få en häst att bli lättlastad handlar dels om hur väl hanterad den är i övrigt, dels om att ge den goda

Read More »
Tips
Bosse Larsen

Sköt om din ridutrustning

En enkel och hållbar rutin för att utrustningen ska hålla är att rengöra den direkt efter användning. All utrustning i läder; sadel, träns, grimma, benskydd,

Read More »