Search Results for: foderstat

nov 24
Utfodra hästen rätt – konsekvenserna av felaktig utfodring kan bli stora

Om hästen får för mycket eller fel foder som hästen inte är anpassad för att äta, kan…

nov 01
Vad är fång?

Fång ger en inflammation i hoven som är mycket smärtsam. Hästen visar ovilja att röra…

okt 23
Vad händer vid brist på salt?

En häst som rids eller körs i hårt tempo eller över långa distanser kan förlora upp…

jun 07
Även hästar kan reagera på gluten

Även hästar kan vara glutenintoleranta. Forskningen på området är i sin linda, men den…

maj 28
Foder

Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar…

maj 24
Hästens näringsbehov

Olika hästar har olika stort  näringsbehov En vuxen häst som inte arbetar har…

maj 22
Hästens näringsbehov

Olika hästar har olika stort  näringsbehov En vuxen häst som inte arbetar har…