Bygga stall – vilka regler gäller?

Bygga stall vilka regler gäller
 • Om stallet ska rymma fem eller fler hästar måste ritningarna förprövas av länsstyrelsen. Först när ansökan blivit godkänd är det tillåtet att börja bygga.
 • Ligghallar eller vindskydd som vardera rymmer högst tio hästar behöver inte förprövas.
 • Bygger du ett stall med boxar ska mellanväggarna utformas så att hästarnas sociala behov tillgodoses.
 • Det är inte tillåtet att bygga spiltor för hästens dygnsvila. Däremot är spiltor tillåtna för utfodring och skötsel.
 • Storlekskravet på hästboxar beror på hästens mankhöjd. För ligghallar är kravet på yta 80-100 procent av en box, beroende på var och hur hästarna utfodras.
 • Takhöjden i ett stall ska vara 1,5 gånger hästens mankhöjd, dock minst 220 centimeter.
 • Det ska finnas ett särskilt utrymme för sjuka hästar, minst lika stort som en vanlig box, som ska kunna värmas upp under vintern. Utrymmet ska vara stort nog att hysa var 25:e häst.
 • Stallet ska utformas så att det går att rädda djuren om det skulle börja brinna.
 • När ett förprövat stall är färdigbyggt ska det besiktigas av länsstyrelsen innan det börjar användas.

Att tänka på

 • Tänk igenom din målbild och dina visioner med bygget.
 • Gör en första planering (enkel planskiss, placering av fastigheten).
 • Tänk igenom vilka möjligheter och begränsningar som finns på fastigheten
 • Fundera igenom vilka behov du har nu och vilka behov som kan komma i framtiden.
 • Börja skissa och planera. Diskutera gärna dina tankar och idéer med Abetongs kunniga säljare.
 • Fundera igenom vad du behöver hjälp med. Vilken entreprenadform ska du välja?
 • Tänk igenom vad det får kosta och hur finansieringen ska ske.
 • Gör en enkel tidplan.

Bygga stall vilka regler gäller

Bygga stall vilka regler gäller

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a comment