Etikett: foder

nov 01
Vad är fång?

Vad är fång? Fång ger en inflammation i hoven som är mycket smärtsam. Hästen visar ovilja att röra sig blir varm i hovarna, framförallt i framhovarna. Man känner en ökad puls vid kotan. Det finns tre kända orsaker till fång Misstänker du fång låt hästen stå inne på ett mjukt och torrt underlag, ta bort […]

dec 05
Foderhygien

Foder av god hygienisk kvalitet är en förutsättning för att hästen ska hålla sig frisk. Utfodring med foder av dålig hygienisk kvalitet medför risk för både djurs och människors hälsa. Foderhygien. Mögligt och dammigt hö samt strö är en vanlig orsak till luftvägslidande hos häst. Mögelsvampar i fodret kan också bilda mykotoxiner (mögelgifter) som inverkar negativt på […]