Framtidens chef finns i stallet

Det är bland ryttarna du hittar framtidens chefer. Det tror i alla fall Saab och forskningen

Elitryttaren Elisabeth Schröder är en av sju deltagare i försvarskoncernen Saabs ledarskapsprogram. Där har sex ryttarbakgrund.

Framtidens chef finns i stallet. Elisabeth Schröder är hoppryttaren som gav upp tankarna på en karriär som tränare och i stället började studera. I dag är hon anställd på Saab genom Saab Graduate Leadership Programme. Hon var en av 1 500 sökande från hela världen där tio antogs, varav sju är från Sverige. Det mest intressanta är att sex av de tio har en bakgrund som ryttare. Elisabeth Schröder har en teori om varför:

– Som ryttare lär du dig tidigt att ta ansvar för andra än dig själv. Det är en viktig grej om du ska bli en bra ledare att ha empati och kunna planera för andra än dig själv, säger hon.

Elisabeth Schröder påbörjade Saabs ledarskapsprogram för lite mer än ett år sedan. Under förra hösten åkte gruppen runt tillsammans under fyra veckor och besökte olika delar inom Saab-koncernen.

– Det var då det kom fram att många var gamla ryttare, säger Elisabeth Schröder.

Utöver det tycker hon att det är svårt att se vad individerna i gruppen har gemensamt.

– Samtliga är socialt kompetenta, men alla är inte extroverta, alla är inte ingenjörer. Gruppen har en stor åldersspridning, så vi är inte heller jämnåriga.

Däremot ser hon att ryttare som grupp har mycket gemensamt: de är tränade i att kunna arbeta i lag, samtidigt som de är individualister och ”är” sina egna prestationer.

– Som hästtjej måste du vara beredd på att fatta beslut och kunna motivera dem för dig själv. Ska du låta hästen vila eller förändra något? Där skiljer vi oss från någon som bara kommer från universitet. Vi har redan en viss form av livserfarenhet. Ofta är det inte vilket beslut du fattar som är det viktiga, utan att du fattar ett beslut, säger Elisabeth Schröder, som just nu har titeln product-sales-officer på Kockums i Malmö.

Elisabeth Schröder är inte ingenjör i grunden, men nästan färdig sjökapten.

– Jag har två märkliga examina i botten. En motivationspsykologiexamen och en inom sjöfart och logistik. Jag har bara en uppsats kvar för att kunna bli sjökapten. Men jag kom fram till att det inte lockade mig att jobba till sjöss, säger Elisabeth Schröder.

Dock jobbar hon i dag med fartygsverksamhet, fast på land, inom Kockums, stationerad i Malmö och Karlskrona. En mansdominerad bransch som kräver att man är bra på att ta initiativ och tänka långsiktigt, anser hon.

– På anställningsintervjun sade de att stora affärer, som ubåtsaffärer, tar väldigt lång tid. De frågade hur jag skulle fixa det eftersom jag gett en bild av mig själv som driftig. Men för mig är det inte konstigare än att ha en unghäst. Då har man både korta små delmål och en övergripande strategi – bara för att vakna upp en dag när hästen är åtta år och halt. Då är det bara att börja om igen, med en ny häst.

Saab sponsrar Svenska ridsportförbundet och hoppas att på det sättet nå ut till unga tjejer och kvinnor och öka intresset för teknik hos dem. Bolaget har som ett av sina mål att 35 procent av cheferna i Sverige ska vara kvinnor senast 2025.

– Att flera personer i årets Graduate Leadership Programme har ryttarbakgrund är mer ett lyckligt sammanträffande. Dock bekräftar det att vår målgrupp finns inom ridsporten och att det finns mer för oss att göra där, säger Lena Eliasson, hr-direktör på Saab, i en kommentar till Arbetarskydd.

Hon hänvisar till forskning som visar att stallmiljön odlar bra ledaregenskaper.

Forskning om tjejer och ledarskap

Lena Forsberg blev klar med sin doktorsavhandling Manegen är krattad: Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter 2012. Hon disputerade vid Luleå tekniska universitet. Till grund för sin avhandling hade hon livsberättelser från sex vuxna kvinnor som tillbringat en stor del av sin fritid i stallet. Hon följde också en grupp flickor i samma situation. Hon gjorde uppföljande intervjuer och gjorde en kartläggning av företag och företagsledare i häst­relaterade företag och en enkätundersökning av ett urval av företagarna. Avhandlingen innehåller också intervjuer med entreprenörer som berättar om sina upplevelser av att vara företagare i hästbranschen.

Slutsatser i Lena Forsbergs avhandling:

• Hur flickorna i stallmiljö tagit del av en kulturell praktik som domineras av kvinnor som utför både könskodade kvinnliga och manliga sysslor. Det får betydelse för deras upplevelse som driftiga och kompetenta.

• Hästens utmanande karaktär tvingar in dem att inta en position där de tar på sig ett ledarskap som känns som en naturlig färdighet.

• Det är möjligt att både vara entreprenöriell och ledare fast på flickors och kvinnors vis, utan att låta sig fixeras.

Källa: Arbetarskydd.se

Framtidens chef
Framtidens chef finns i stallet 3

Framtidens chef finns i stallet

Framtidens chef Framtidens chef Framtidens chef

Framtidens chef
Framtidens chef finns i stallet 4

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment