God lufthygien

Det är viktigt att luften i stallet hålls fri från olika föroreningar

Lufthygien. I en stallmiljö finns olika typer av föroreningar. Det är damm från foder och strö samt skötsel av hästar. Även gaser från gödsel i hästarnas boxar finns i stallmiljön.

Dammet innehåller ofta mikroorganismer (bakterier, svampar, sporer med mera) som kan orsaka både infektioner och allergiska reaktioner.

Lufthygien
God lufthygien 2

Osynligt damm farligast

Det minsta dammet, som inte syns, är farligast. Det följer med inandningsluften ned i lungorna där det orsakar infektioner och allergiska reaktioner. Det kan finnas höga halter av damm i stallet utan att vi märker det, vilket är mycket förrädiskt.

Bland gödselgaserna är det främst ammoniak som förekommer. Ammoniaken ger upphov till irritation i andningsvägarna och försvårar reningen av hästens luftvägar. Luftföroreningar i stallet kan också vara små vätskedroppar som bland annat kan innehålla virus.

 Ventilation behövs

I hästens lungor finns det mekanismer som tar hand om och transporterar upp inandade partiklar men dessa mekanismer är inte gjorda för att klara av den enorma belastning som dålig stalluft innebär.
I stalluften kan det finnas upp till flera tusen gånger så mycket luftburna bakterier och mögelsvampar som ute.

Om en häst i stallet blir förkyld är det viktigt att ventilera extra mycket för att inte hästen ska få bestående problem.  De allra flesta hästar som lider av kronisk hosta har fått det genom att vistas i en dålig stallmiljö.

 Det går att minska föroreningarna i stalluften genom en rad åtgärder:

  • Foder och strö av hygienisk toppkvalitet
  • Torra och rena ströbäddar i boxarna
  • Rensa bort andra källor till föroreningar i stalluften
  • Undvik att ha hästarna inne när det sopas, mockas och ströas.
  • Ha tillräckligt god ventilation (genom att ha mekanisk ventilation eller öppna fönster och dörrar)

Källa: Att bygga häststall – en idéhandbok från SLU i Alnarp

Lufthygien

Lufthygien Lufthygien

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment