Kolik ökar på hösten

Nu när hösten är här ökar risken för kolik hos våra hästar

Kolik är ett besvärligt sjukdomstillstånd som kan vara mycket smärtsamt. Sveland Djurförsäkringars veterinär Per Josefsson ger sina tips på hur man kan förebygga kolik.

När vi går mot kallare tider ökar risken för kolik, ofta på grund av hastiga foderbyten, dåligt bete, ekollon som lurar i hagen eller parasiter. De hästar som går på sandiga jordar löper större risk att drabbas av sandförstoppning. Risken är speciellt stor när betet är magert i hagen. Hästarna drar då upp små grästuvor med sand i rötterna.

Kolik
Kolik ökar på hösten 3

– Kolik är ett smärtsamt tillstånd i mag- eller tarmsystemet. Det vi kallar kolik är olika varianter av magsmärta som bland annat kan uppstå av tarmvred, förstoppning och i vissa fall förgiftning. En annan vanlig orsak till kolik är inälvsparasiter, berättar Per Josefsson, veterinär på Sveland Djurförsäkringar.

Symtom visar sig främst från smärtor i buken. Lättare smärta visar sig ofta som en lätt oro och förlust av aptiten. Hästen ser sig kanske då och då mot buken. Om hästen svettas, får hög puls, rullar över rygg eller kastar sig omkull visar den på kraftigare smärta och då är det viktigt att tillkalla veterinär.

– Ofta är det lättare att upptäcka kolik om hästägaren tidigare haft en häst som varit drabbad. Om man misstänker kolik kan det vara bra att testa om symtomen försvinner om man tar med sig hästen ut för en promenad på en timme. Om symtomen inte går över är det bra om man kontaktar en veterinär, säger Per.

Sveland Djurförsäkringars tips till hästägare

  • Undvik hastiga förändringar vid foderbyten
  • Ge hästen regelbunden motion och utevistelse
  • Se till att hästarna alltid har tillgång till foder av god hygienisk kvalitet och friskt vatten
  • Avmaska vid behov i samråd med veterinär
  • Mocka hagarna för att minska parasitbördan
  • Undvik att ha hästarna på beten med ekollon
  • Undvik att ha hästen i hagar med mycket sandjord. Utfodra inte direkt från marken i hagar med sandjord och förebygg med hjälp av tillskott av loppfröskal.

Kolik
Kolik ökar på hösten 4

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment