Fokusera på näringsgiva

De senaste 20 åren har grovfodrets näringsvärden minskat med upp till 35%. Mikroämnenas max/min värden har blivit mer extrema vilket påverkar mikrobalanser och därmed upptag och metabolism. Samtidigt har sockerhalten nästan fördubblats och vi ser allt tydligare brister på aminosyror. Utarmade jordar, konstgödning, växtförädling, artfattiga vallar, grunda odlingsbäddar, monokulturer, klimatförändringar mm. är vanliga förklaringar. Inget tyder på att vi får se en förbättring inom överskådlig framtid.


För hästarna har grovfodret som den viktigaste näringskällan förvandlats till något liknande skräpmat. Mycket socker, protein med sviktande aminosyraprofiler, låga värden på mineraler, spårämnen och vitaminer, är triggers för problem med fetma, ämnesomsättning, insulinresistens, muskelfunktion, leder, hovkvalitet, cirkulationsrubbningar, temperament mm.


Med stall, staket och utfodring tar vi kontroll över hästens näringstillgång och ansvaret för en näringskomplett foderstat. Då behöver de olika fodernas deklarerade eller analyserade innehåll summeras och jämföras med behovs- och kvottabeller som forskningen i stort är överens om. Avvikelser korrigeras genom att lägga till, ta bort eller byta ut fodermedel – annars adderas bristerna dag efter dag.
Alla hästägare svarar – ”Självklart !” när man frågar om de anser det viktigt att hästen får alla näringsämnen den behöver. Trots det står nästintill alla hästar på brister när man kontrollerar.


Hur är det möjligt? Vi har tradition av övertro på betet och grovfodrets näringsgiva som är långt ifrån dagens verklighet. Det går inte att skapa en komplett foderstat med grovfoder utan att komplettera med beräknade mängder mineraler, spårämnen och vitaminer. Evolutionen har skapat en komplicerad balans av naturens näringsämnen som ger energi, byggmaterial och tändstift för hästen att leva, prestera och utvecklas.

näring

En vildhäst väljer att äta ca 50 växtarter i olika tillväxtstadier för att täcka näringsbehovet till kroppens processer. Grovfoder och bete odlas idag med endast ett fåtal snabbväxande arter. Därför har vi stora och mycket varierande näringsbrister. Om de inte kompletteras får kroppens processer sämre bränsle, vilket hanteras genom att stänga ner processer för att prioritera överlevnad. Det är minst lika illa att genom felutfodring orsaka smärta och skador i kroppen som vid yttre och synlig misshandel.


I spåren av stärkelsedebatten drogs det ner rejält på ”krubbmaten”, utan att kompensera för alla de vitaminer, mineraler, spårämnen och protein som hästmaten också innehåller. Även om hästmat bygger på generaliserat grovfoder och därmed inte kan bringa ordning på foderstaten, bidrar den med större näringsbredd och ofta smaklighet som gör det enklare att få hästen att acceptera viktiga tillskott.
Nu är det allvar och de redan snäva marginalerna blir mindre varje år. Nu är det dags att visa ödmjuk respekt inför hästens nutrition. Sluta att gissa, fodra med ögat eller luta sig mot gammal erfarenhet som dessvärre inte längre fungerar. Se till att foderstaten räknas fram och blir komplett och balanserad.

Det är stor skillnad mellan att ge hästen tillräckligt med mat eller tillräckligt med näring. Förståelse för hur näringsämne påverkar prestation och friskvård har ännu inte fått någon större plats i häst- eller veterinärutbildningar, Hästnutrition borde vara en naturlig del av hela sporten med början på ridskolorna. Och självklart borde alla former av behandlingar föregås av att man säkerställer nutritionen. Kan ju inte vara rimligt att lägga enorma resurser på hästar som inte får tillräckligt av den näring som behövs för optimal rehab och friskvård.

Christina Aldén & Torbjörn Carlsson
Grundare till Nutrients On Demand

näring

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment