Om olyckan är framme

En välutbildad häst med ett bra temperament är i sig själv den bästa säkerhetsfaktorn vid både hantering och ridning, men det går aldrig att förutse alla hästens reaktioner och därmed kunna förhindra en olycka.

Ring 112

Många ”onödiga” olyckor kan stoppas genom att alltid göra likadant. Hästar är vanedjur och så länge de befinner sig i bekanta situationer i en känd, oförändrad miljö kommer hästen att vara säker. Det är i ovana situationer som hästen kan bete sig på ett sätt som vi inte alltid kan förutse och det är då olyckor inträffar. Det är därför nödvändigt att all hästhantering bygger på fasta rutiner. Regler och rutiner är till för säkerheten och utgår från hur hästen fungerar. 

Om du ringer 112, försök behåll lugnet och var beredd på att svara på frågor:

Om olyckan är framme
Om olyckan är framme 2

Vad har hänt? Var behövs hjälpen? Vem är du som ringer? Vilka typer av skador gäller det?

Viktig information som ska finnas uppskriven om olyckan skulle vara framme:

  • Stallets/gårdens namn
  • Kort vägbeskrivning till stallet
  • Släckningsutrustning
  • Antal hästar i stallet
  • Telefonnummer till ägare/ansvarig
  • Telefonnummer till veterinär
  • Situationsplan för stallet, det vill säga en skiss över stallet, hästarna och utrymningsvägar.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Om olyckan är framme

Innehållsförteckning

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment