Skylt, vad gäller egentligen vid transport av häst?

Vad gäller egentligen för transport av häst, krävs den där gula skylten med svart text eller inte?

transport av häst

Regleringen om att det ska vara en gul skylt är borttagen, men hästtransporten ska ändå vara tydligt uppmärkt om att det finns häst i transporten.

Så här står det i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur;

6 KAP. TRANSPORT PÅ VÄG 

Allmänna bestämmelser 
1 § Varje motordrivet fordon, dock ej personbilar, och släpfordon som innehåller 
levande djur ska vara försett med skyltar av vilka det framgår att fordonet innehåller 
levande djur. 
Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar med text och/eller bild som ska vara 
placerade väl synligt fram- och baktill på fordonet. Texten/bilden ska vara lätt att 
uppfatta även på avstånd. Text ska vara avfattad på svenska eller engelska. Skyltar
som är godkända enligt regelverk i andra medlemsstater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) godtas på utlandsregistrerade fordon, under 
förutsättning att motsvarande syfte uppnås genom dessa regelverk.

Transport av häst

Comments

  • […] Det ska också finnas specifika skyltar på alla motordrivna fordon samt släpvagnar som används för djurtransport. På svenskregistrerade fordon krävs skyltar med svensk eller engelsk text både bak och fram Ridguiden. […]

Add a comment