Svenska Hästars Värn

Även i Sverige är det alltför många hästar som far illa och mår dåligt.

Det är tyvärr ingen självklarhet att alla hästar får primära behov, såsom foder och vatten, tillgodosedda. Många går ute hela vintern i sträng kyla utan ens ett vindskydd, andra står instängda hela sitt liv utan att någonsin få se dagsljus. Detta, bland mycket annat ser vi på Svenska Hästars Värn allt för ofta.

Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn bedriver därför en rikstäckande räddningsverksamhet för dessa hästar. Och vår ambition är (förutom att inte behöva finnas) att i framtiden ha ett eller flera räddningscenter där hästar i behov av vård kan komma i väntan på att placeras i foderhem.

Så här arbetar SHV:

  • Vi tar emot hästar som omhändertagits av myndigheter, efter att en veterinär bedömt dem rehabiliteringsbara.
  • Dessa placeras sedan i akuthem hos någon av våra volontärer. Där rehabiliteras de både fysiskt och psykiskt.
  • När hästarna sedan är i god kondition, placeras de ut hos utvalda fodervärdar som är medlemmar i SHV.
  • Alla hästar stannar i SHV:s ägo livet ut. Idag äger vi ca 80 hästar.

Verksamheten har stora kostnader för underhåll, foder, veterinärvård m.m. Detta finansieras helt genom våra generösa medlemmar och givare. Vi är helt beroende av allmänhetens stöd.

Svenska Hästars Värn en ideell förening

Svenska Hästars Värn, SHV, är en ideell förening som funnits sedan 1993. Vi är Sveriges enda djurskyddsorganisation för hästar. Vi bedriver räddningsverksamhet där vi tar hand om vanvårdade hästar och ger dem ett nytt tryggt liv. Föreningen övertar ägandet av hästar som omhändertagits av myndigheterna efter att en veterinär bedömt dem rehabiliteringsbara. Vi rehabiliterar hästarna fysiskt, mentalt och känslomässigt därefter placerar vi ut dem i noga utvalda trygga foderhem.

Vision

Ge alla hästar möjligheten till ett bra och
värdigt liv – i den bästa av världar behövs vi inte.

Mission

Tillsammans hjälper vi hästar i nöd.

Kärnvärden

Empati, kunskap och vilja
att göra skillnad för hästar.

Löfte

Vi överger aldrig en häst.
(Hästar vi tar hand om tar vi ansvar för resten av deras liv. Och går de inte att rädda ser vi till att de får ett värdigt slut.)

Budskap

En andra chans till ett bra liv.

Målgrupper

Hästintresserade i allmänhet, företag inom
hästbranschen, stall, stuterier samt föreningar
och klubbar inom hästsport.

Utmaningar

– Öka kännedomen om att det även i Sverige finns hästar som far illa.
– Öka intäkter och engagemang från företag, stall och stuterier.
– Få fler att engagera sig för att färre hästar ska fara illa.

Mål

Ett nationellt räddningscenter, som då blir det naturliga navet för SHV:s verksamhet.

Med ett eget räddningscenter får vi möjlighet utveckla och visa upp vår verksamhet och därmed sprida information om vad vi gör. Där kommer vi bland annat kunna bedriva utbildning av volontärer och fodervärdar.

Läs mer här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment