Även hästar kan reagera på gluten

Även hästar kan reagera på gluten och vara glutenintoleranta. Forskningen på området är i sin linda, men den visar att symtomen hos hästar som reagerat på gluten bland annat är viktminskning, lös avföring och glanslös päls. Celiaki är en autoimmun sjukdom där gluten triggar igång en reaktion i tunntarmen hos den som är drabbad. På senare år har man även upptäckt att personer som inte har regelrätt celiaki kan vara känsliga för gluten. Ett forskarlag i Nederländerna har börjat undersöka om även hästar kan reagera på gluten.

Forskarna funderar på om hästar med inflammatorisk tarmsjukdom skulle kunna vara glutenintoleranta, då symtomen liknar de hos människor med celiaki. Symtomen kan vara till exempel viktminskning, återkommande kolik, lös avföring, nedstämdhet, ödem och glanslös hårrem. Veterinärerna på hästkliniken vid Utrechts universitet har rapporterat en ökning av inflammation i tarmen hos elithästar. Det gäller framför allt dressyrhästar,  som har utgjort merparten av fallen.

  
Hästar med tarmproblem undersöktes
I en studie undersöktes tolv hästar som sökt hjälp på kliniken lite mer ingående. Det var elva varmblod och en frieserhäst som alla hade symtom som tydde på inflammatorisk tarmsjukdom. Hästarna hade kroniskt förtjockad tunntarmsvägg. Veterinärerna hade uteslutit hästar med nyuppkomna symtom, diarré eller som hade blodmask över 200 epg.

Forskarna undersökte även två grupper med hästar som inte hade några problem med digestionskanalen. Den ena gruppen var 22 hästar från universitetets besättning och de utfodrades med relativt höga kraftfodergivor rika på gluten. Den andra var en flock med 25 shetlandsponnyer som inte fick kraftfoder alls.

Forskarna tog blodprover från hästarna och nivåerna av antikroppar varierade mycket. I flera av testerna hade den ”glutenfria” ponnygruppen betydligt lägre nivåer jämfört med de två andra grupperna. Däremot fanns det inga stora skillnader mellan gruppen med symtom på inflammatorisk tarmsjukdom och de friska som fick höga nivåer av gluten i foderstaten.
  
Skyhöga nivåer av antikroppar
Intressant var att enstaka individer hade skyhöga nivåer av antikroppar, som forskarna tolkar som att det tydde på glutenkänslighet. En av hästarna med högst värden följdes upp efter studien. Han ordinerades glutenfri diet efter undersökningen – de följde sedan hur hans allmäntillstånd och antikroppsnivåer förändrades. 


Hingstens foderstat bestod i huvudsak av hösilage, lusern och havre. Han blev mycket bättre och kunde prestera som förväntat på sin nya diet. De aktuella antikropparna minskade, men hade fortfarande inte normaliserats helt efter sex månader. Tarmbiopsier visade även att längden på tarmluddet ökade på honom.


Hos människor med celiaki tar det åratal för tarmen att återställa sig efter att gluten tagits bort ur dieten – det är inte säkert att den någonsin blir helt återställd. Preliminära resultat på hästar pekar på att det kan vara frågan om år av återhämtning även här. Det finns en vetenskaplig rapport om ett fall där tre appalosaston fick skador på huden som kunde härledas till fotosensibilitet på grund av gluten, något som är mycket ovanligt. Tidigare har man kunnat konstatera att glutenintolerans förekommer hos vissa hundar och apor. Forskningen om glutenintolerans hos hästar är i sin linda och förhoppningsvis kommer det snart fler intressanta resultat som kan räta ut några av frågetecknen.

Även hästar kan reagera på gluten
Även hästar kan reagera på gluten 3

Även hästar kan reagera på gluten

Även hästar kan reagera på gluten Även hästar kan reagera på gluten Även hästar kan reagera på gluten

Även hästar kan reagera på gluten
Även hästar kan reagera på gluten 4

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment