Det här gäller när du för in hästar till Sverige

 

Det här gäller när du för in hästar till Sverige. Hästar inom EU måste ha ett hästpass. Det är en identitetshandling som du bland annat ska visa upp för veterinären som skriver hälsointyget. Ta alltid med hästpasset när du reser med din häst.

Det här gäller när du för in hästar till Sverige
Det här gäller när du för in hästar till Sverige

FEI-pass eller stambok

Hästar kategoriseras som registrerade hästdjur, hästdjur för avel och produktion eller hästdjur för slakt.

Registrerade hästdjur är hästar som är registrerade i en stambok eller har FEI-pass. Dessa hästar kan resa över landsgränser med hästpass och utlåtande om hälsotillstånd utfärdat av officiell veterinär. Dessa behöver inte registreras i det elektroniska systemet TRACES. När det gäller hästar från länder utanför EU, Andorra, Norge och Färöarna måste hästarna antingen ha FEI-pass eller vara registrerade i en stambok som finns med på kommissionens lista över avelsorgan för hästdjur för att hästen ska räknas som ett registrerat hästdjur.

Hästdjur för slakt är hästar som ska skickas till slakt. Detta kan alltså vara hästar som annars är antingen registrerade hästdjur eller hästdjur för avel och produktion. Dessa behöver ett hälsointyg utfärdat av officiell veterinär som ska läggas in elektroniskt i TRACES.

Hästdjur för avel och produktion är hästar som:

 • inte är registrerade i en stambok
 • inte har FEI-pass, eller
 • inte skickas till slakt.

Exempel på ett hästdjur för avel och produktion är en korsningshäst eller en häst med okänd härstamning. Hästar som identifieras med en provisorisk handling räknas alltid som ett hästdjur för avel och produktion. Ett föl som ska transporteras utan hästpass tillsammans med moderstoet räknas också som ett hästdjur för avel och produktion, detta eftersom fölet inte har något hästpass och inte är registrerat i en stambok ännu. Föl och sto måste då registreras i det elektroniska systemet TRACES. Detta gäller alltså även om stoet är ett registrerat hästdjur.

Till hästdjur för avel och produktion krävs hälsointyg i det elektroniska systemet TRACES.

Detta gäller vid införsel från EU-länder samt Norge, Andorra och Färöarna

Hästarna ska vara undersökta av veterinär

 • Hästar som förs in i Sverige ska vara undersökta av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån. Undersökningen ska göras inom 48 timmar före lastningen.
 • Veterinären ska skriva ett hälsointyg där det framgår att hästarna är friska enligt de hälsokrav som gäller inom EU. Intyget gäller under tio dagar. Under den tiden kan hästarna resa obegränsat mellan länderna inom EU samt Norge, Andorra och Färöarna.
 • Du ska behålla hälsointyget under sex månader så att du kan visa upp det för officiell veterinär vid till exempel smittspårning.

Lindrigare krav på hälsointyg för hästar som reser inom Norden i samband med vissa tävlingar

Registrerade hästar som ska tävla i vissa tävlingsformer i Sverige, Danmark, Finland eller Norge behöver inte ha hälsointyg när de reser mellan dessa länder. Detta gäller hästar som ska delta i:

 • travtävling
 • galopptävling
 • dressyrtävling
 • hopptävling
 • fälttävlan
 • körtävling
 • distansritt
 • ridtävling med islandshästar
 • tävling i westernritt

Hästarna kan resa utan hälsointyg i upp till fem dagar före första tävlingen och upp till fem dagar efter hästens sista tävlingsdag.

Tänk på det här:

 • När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista.
 • När du reser tillbaka måste du visa ett tävlingsintyg.
 • Om hästen redan har ett giltigt hälsointyg behöver du inte visa några andra handlingar.

Införsel av hästar från Rumänien

Vid införsel av hästar från Rumänien till Sverige eller andra EU-länder gäller särskilda regler på grund av Equin Infektiös Anemi (EIA). EIA förekommer i Rumänien i högre omfattning än i övriga EU. Hästen ska stå på en godkänd anläggning i minst 90 dagar innan den lämnar Rumänien. Under den tiden ska hästen provtas för EIA två gånger med 90 dagars mellanrum. Den sista av dessa provtagningar ska ske inom 10 dagar före avresan. När hästen kommer fram ska den isoleras i minst 30 dagar under tillsyn av officiell veterinär. Tidigast efter 28 dagar ska hästen provtas på nytt.

Införsel från Norge, Andorra och Färöarna måste anmälas

När du för in hästar från Norge, Andorra eller Färöarna måste du anmäla införseln till den aktuella tullstationen när du passerar gränsen. I övrigt gäller EU-reglerna även för dessa länder. Läs mer om anmälan till Tullverket i samband med införsel av hästar.

Införsel från länder utanför EU förutom Norge, Andorra och Färöarna

Förutom från Norge, Andorra och Färöarna är det endast tillåtet att föra in hästar från de länder utanför EU som framgår av bilaga I till förordning (EU) 2018/659, som du hittar under Bestämmelser till höger.

Från vissa länder tillåts endast införsel av registrerade hästdjur. I de fallen är det extra viktigt att kontrollera att hästen har FEI-pass eller är infört i en stambok som finns med på kommissionens lista över avelsorgan i samband med införseln. Här finns kommissionens lista på avelsorgan i olika länder.

Olika hälsokrav gäller beroende på om hästarna ska föras till Sverige för att stanna här, om det är en tillfällig införsel i högst 90 dagar eller om det är återinförsel av en häst som varit utanför EU i högst 30 dagar. Kraven på provtagningar och analyser varierar beroende på vilka sjukdomar som finns i det land hästen transporteras ifrån. De specifika regler som gäller beroende på varifrån hästen kommer finns i bilaga II till förordning (EU) 2018/659.

Det här gäller alltid:

 • Hästarna ska vara undersökta av en officiell veterinär i det land de kommer ifrån. Undersökningen ska göras på lastningsdagen.
 • En officiell veterinär ska skriva ett hälsointyg där det framgår vilka eventuella provtagningar och analyser som måste göras innan hästen transporteras till Sverige. Intyget gäller under tio dagar.
 • Du ska behålla hälsointyget under sex månader så att du kan visa upp det för officiell veterinär vid till exempel smittspårning.

Hästarna ska ha identitetshandlingar

Hästen måste ha ett hästpass eller annan godkänd identitetshandling. Om hästen ska vara kvar i Sverige eller något annat EU-land mer än 90 dagar räknas det som permanent införsel till EU. Då måste du registrera din häst hos en godkänd avelsorganisation eller registerförande förening inom EU och eventuellt få ett nytt hästpass utfärdat. Här finns mer information om registrering av hästar från annat land.

Hästarna ska föras in via en godkänd gränskontrollstation

Hästar från länder utanför EU förutom Norge, Andorra och Färöarna får bara föras in via en godkänd gränskontrollstation.

 • Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontrollveterinären vid gränskontrollstationen.
 • Om införseln från länder utanför EU sker via ett annat EU-land ska införseln anmälas till den gränskontrollstationen där hästarna kommer in i EU.
 • När hästarna passerar gränsen till Sverige ska du dessutom anmäla införseln till tullen.

Källa: Jordbruksverket

Det här gäller när du för in hästar till Sverige

Det här gäller när du för in hästar till Sverige

Hästsjukdomar

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment