Grönt kort ridsport

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort ridsport, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Kurser:

Vill du ta Grönt kort ska du kontakta din Grönt kort-ansvariga i föreningen eller ditt distrikt som kan ge dig information om när nästa Grönt kort-kurs startar. Enbart föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan arrangera Grönt kort-kurser samt genomföra examinationer.

Grönt kort ridsport
Grönt kort ridsport 3

Här hittar du ett intyg om ridkunskap (pdf) som du måste fylla i innan du går Grönt kort-kurs. Intyget inlämnas till ansvarig Grönt kort-utbildare i föreningen.

Utbildningsmaterial:

Utbildningsmaterialet består både av en bok och en webbplats.Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en webbplats med filmer  samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om Svenska Ridsportförbundets organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning. 

Beställ boken här

Till utbildningswebben
För att logga in och komma åt allt material använder du skrapkoden i boken.

Åldersgränser:

Läs mer här om de åldersgränser som gäller för Grönt kort

Till föreningar:

Grönt kort – information till föreningarna (pdf)

Talbok:

Materialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se.

Om du är synskadad eller dövblind kan du få talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller folkbildning@srf.nu.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Grönt kort ridsport

Grönt kort
Grönt kort ridsport 4

Grönt kort ridsport Grönt kort ridsport

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment