Melanom hos skimlar

80 procent av alla avblekbara skimlar äldre än 15 år utvecklar melanom

Melanom hos skimlar. Någon effektiv behandling mot dessa skimmeltumörer finns inte i nuläget men forskare vid Uppsala universitet har en förhoppning att kunna presentera en verksam behandling inom fem år.

I arbetet med att utveckla behandlingsmetod sätter forskarna sitt hopp till skapandet av en transgen mus med den genmutation man misstänker orsakar melanom. Transgena möss skulle ge möjlighet att kunna analysera sjukdomsmekanismen och utvärdera tänkbara behandlingsmetoder för melanom hos häst.

Blir helt vita med åren

Skimmelhästar föds med normalfärgat hår, men med stigande ålder så tappar de hårpigmentering för att slutligen bli helt vita. Dessa vita hästar drabbas av melanom och lever i regel kortare tid. Tumörerna utvecklas under svansen, på genitalierna, ögonlocken eller läpparna, men de kan också uppkomma på andra ställen i kroppen. Det är mycket ovanligt med melanom hos hästar med annan färg. 

Melanom hos skimlar
Melanom hos skimlar 3

Tumörerna kan ge upphov till stora hälsoproblem hos hästen och, följaktligen, också emotionell smärta och ekonomisk förlust hos ägaren. Det finns i nuläget ingen effektiv behandling mot dessa skimmeltumörer och det står klart att så länge kunskap om orsaksmekanismer saknas, så är det svårt att hitta effektiva behandlingsmetoder. 

Samma mutation hos alla skimlar

Forskare vid Uppsala universitet och SLU har genom genetiska analyser nyligen identifierat den genetiska orsaken till avblekbar skimmel. Studierna visar att alla avblekbara skimmlar bär på samma mutation, som antagligen har uppstått för några tusen år sedan. Dessa gener har ingen tidigare koppling till pigmentering eller melanomutveckling, vilket visar att forskarna har upptäckt en tidigare okänd mekanism för melanocytcellens funktion.

Ambitionen med projektet har varit att identifiera de underliggande molekylära mekanismerna för skimmelfenotypen, vilket har gett ny förståelse om melanocytbiologien och utvecklandet av tumörer. Denna kunskap kommer förhoppningsvis leda till utvecklandet av effektiva behandlingsmetoder mot melanom hos skimlar.

Text: Stiftelsen Hästforskning, 2011-11-27
Forskningsprojekt: Karaktärisering av mekanismer som orsakar melanom hos avblekbar skimmel Ansvarig forskare: Anna Golovko, Uppsala universitet, år 2010-2011

Melanom hos skimlar

Melanom hos skimlar

Melanom hos skimlar
Melanom hos skimlar 4

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment