Ny hovslagare vad skall jag tänka på?

Ny hovslagare. Titeln hovslagare är inte skyddad. Vem som helst kan alltså kalla sig hovslagare utan att ha vare sig utbildning, yrkeserfarenhet eller hästvana.

Ny hovslagare
Blacksmith nails the horse shoe onto the hoof

Hur vet jag om min hovslagare är utbildad?

En hovslagare kan vara utbildad utan att vara medlem i Svenska Hovslagareföreningen. Du kan dock vara säker på att en som är medlem i Svenska Hovslagareföreningen är utbildad och innehar godkänd examen. Dessutom är föreningens medlemmar ansvarsförsäkrade och olycksfallsförsäkrade.

Vad ska jag tänka på?

Svenska Hovslagareföreningens hemsida finns ett register – Sök hovslagare – över föreningens  cirka 450 medlemmar som alla är utbildade med minst grundutbildning och godkänd examen. Om du  väljer att anlita en annan hovslagare behöver du fråga denne om den är utbildad och om den är ansvarsförsäkrad.

Vad händer om min häst skadas av en hovslagare som inte är ansvarsförsäkrad?

Tidigare var hästägaren ansvarig när hovslagaren skodde men sedan ett par år tillbaka är hovslagaren alltid ansvarig för sitt arbete. Om din häst skadas i samband med skoning kan du få ersättning för uppkomna kostnader genom hovslagarens ansvarsförsäkring. Försäkringsbolaget gör en oberoende utredning om vem som bär ansvaret för händelsen. Om hovslagaren kan hållas ansvarig betalas pengar ut till hästägaren.

Som hästägare är det vanskligt att anlita en hovslagare utan försäkring. Om något händer och kostnaden för skadan blir stor kan det vara svårt att kräva ersättning. Det kan bli en lång och dyr process med kronofogde och domstol om hovslagaren inte kan eller vill betala. Har du en ansvarsförsäkrad hovslagare skulle en sådan process istället gå via försäkringsbolaget.

Vad gör Svenska Hovslagareföreningen?

Svenska Hovslagareföreningen arbetar med att organisera och utbilda hovslagare. Vi tillvaratar branschens intresse genom att arbeta för förbättrade arbetsvillkor för hovslagarna och förbättrad hovvård för hästar.

En av föreningen viktigaste uppgifter är utbildning. Svenska Hovslagareföreningen ansvarar för vidareutbildning samt gesäll- och mästarprov för hovslagaryrket. Dessutom är föreningen engagerad i arbetet med att kvalitetssäkra de hovslagarutbildningar vi har i Sverige.

Svenska Hovslagareföreningen finns här för dig som hästägare när du har frågor. Genom att ringa vårt kansli kan du få svar på dina funderingar.

Källa: Svenska Hovslagarföreningen

Ny hovslagare

Ny hovslagare

Ny hovslagare

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment