Om Susanne Larsson

Om mig

Efter avslutad förskollärarutbildning arbetade jag några år i en verksamhet för ungdomar med autism. Under de åren fick jag förutom värdefulla praktiska erfarenheter, en gedigen TEACCH-utbildning.Vid fortsatta studier till handledare, i pedagogik och senare vårdpedagogik inriktade jag mina uppsatser på frågor om handledning, ledning och vilken kunskap uppdrag inom stöd och omsorg kräver. Böckerna som sen kom till (se nedan) bygger på samma teman men också mer konkret om hur man kan arbeta med och för personer med LSS-insatser. Sen några år tillbaka har jag fyllt på med kunskap om kvalitetsledningsarbete bland annat med lean-filosofin som del. Mer verksamhetsnära har jag också fått chansen att utbilda mig inom så kallat lågaffektivt bemötande och genomföra olika fou-projekt. Ett om genomförandeplaner och ett om metoder för delaktighet och inflytande. Sedan vårterminen 2015 har jag en kommundoktorandtjänst på deltid. Tjänsten finns i ett samarbete mellan Södertälje kommun och Ersta Sköndal Högskola. Som handledare har jag uppdrag inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg, särskola och psykiatrin. Jag har i perioder egen handledning och håller mig uppdaterad genom kurser och litteratur inom de områden jag verkar. Ibland får jag tillfälle att recensera områdeslittaratur. För närvarande kan jag tyvärr inte ta fler uppdrag än enstaka utbildnings-/konferensuppdrag då forskarutbildningen tar stor del av min tid. Återkom gärna längre fram!  

Susanne Larsson Häst 1
I stallet

 Ledig tid tillbringar jag i stallet,  hästar och ridning spelar roll för mig på flera sätt. Jag skriver på material om och för ridsporten också, och bloggar på Kikkuli-bloggen och Ridguiden! Har jag tid går jag på teater eller konstutställning, eller bara ut och går – då tänker man bra! 

Mina böcker

Mina böcker ges ut av Bokförlaget Komlitt AB och kan beställas via deras hemsida: www.komlitt.se.

 

Comments

Add a comment