Rida i trafik tips och vad säger lagen?

Rida i trafik tips. I Sverige finns ungefär 360 000 hästar och runt en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller nöje. Ibland är det oundvikligt att ge sig ut i trafiken. Här får du några säkra tips på vägen.

Rida i trafik tips
Rida i trafik tips och vad säger lagen? 2

En olycka där hästar och bilar är inblandade samtidigt får ofta förödande konsekvenser. En häst väger över ett halvt ton och som ryttare eller kusk är du dessutom dåligt skyddad vid en trafikolycka. Många bilister har dålig kunskap om hästens beteende och förstår inte hur mycket hänsyn de måste visa för att ni båda ska vara säkra i trafiken. Men det finns regler och anvisningar som du som ryttare måste känna till. Du måste göra din del för att du och din häst ska vara säkrare i trafiken.

Så reagerar hästen

En häst som blir skrämd reagerar instinktivt med att fly från faran. I en sådan situation kan det vara svårt för ryttaren eller kusken att ha full kontroll. En häst kan vänja sig vid det mesta utom överraskningar. Om något oförutsett inträffar kan även en normalt sett säker och trafikvan häst, råka i panik. Hästen har ett vidsträckt synfält och detta kombinerat med en mycket god hörsel, gör att den uppfattar omgivningen helt annorlunda än vi människor gör. Det är inte bara en snabb bil, ett svischande ljud av bildäck i en vatten samling, en smattrande motorcykel eller tutande bil, som kan skrämma hästen. En fladdrande plastpåse i dikeskanten, ett plötsligt ljud eller en hastig rörelse kan ibland vara tillräckligt för att hästen ska kasta sig ut i vägbanan. Hästen förstår inte att trafiken är farligare än plastpåsen. Så var extra uppmärksam och försiktig när du rider eller kör i trafiken. Ha uppsikt inte bara på övriga trafikanter, håll ett öga på vad som händer i omgivningen. Ett rådjur kan dyka upp åkern, en fågel kan komma flygande ur skogsbrynet, en plastpåse kan fara upp med en hastig vindpust!

Rida i grupp

Rider ni i grupp är det bästa att rida en och en efter varandra. Är gruppen stor ska man rida två och två. Yngre och kanske lite oroliga hästar får gå i par med en lugn häst. Mindre erfarna ryttare rider i par med en mer rutinerad ryttare. Är ni en grupp ryttare som ska korsa vägen är bilisten skyldig att lämna fri väg eftersom gruppen i lagens mening utgör en s k ”annan procession”. Det är inte bara olämpligt utan både olagligt och farligt att bryta en grupp med hästar. Hästar är utpräglade flockdjur och de hästar som måste vänta blir ofta oroliga och någon kanske kastar sig efter den del av ”flocken” som redan har passerat.

Vad säger försäkringsvillkoren?

Både häst och ryttare bör ha en egen försäkring för olycksfall. Det är inte alltid så att det är ett trafikförsäkringspliktigt fordon (se nedan) som är inblandat i en kollision och då måste hästen ha en egen olycksfallsförsäkring för att ersättning ska kunna betalas för skadorna på hästen. Detsamma gäller för skador som ryttaren kan ådra sig. Ryttaren/hästägaren bör ha en hemförsäkring där ansvarsskydd ingår. Det kan vara så att hästen skadar någon annan person eller någons egendom. I ett sådant fall är det endast ryttaren som kan bli skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan och då behövs en hemförsäkring. Försäkringsbolaget utreder då om skadeståndskyldighet föreligger och betalar i så fall skadeståndskravet.


Trafikförsäkringspliktiga fordon ska enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter skador som fordonet orsakar i samband med trafik (annans egendom och personskador i eller utanför fordonet).


Om ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon kolliderar med ett hästekipage är ryttare eller kusk i regel berättigad till ersättning för personskadorna genom fordonets trafikskadeförsäkring. I nästan samtliga fall betalar också trafikskadeförsäkringen ersättning för de kostnader som uppkommer om hästen skadas.

Vad säger lagen?

Huvudregeln är att hästekipage, ridande eller körande, betraktas som fordon. De ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten som möjligt.


Hästekipage får normalt inte färdas på gång- och cykelbanor, ridande och körande är hänvisade till vägbanorna.


Ryttare och kuskar ska känna till och följa allmänna trafikregler och anvisningar. Använd samma tecken som cyklister gör för att avisera hur de tänker färdas i korsningar, vid avstannande osv. Ge alltid tecken i god tid!


När du leder hästen i trafik ska du vara närmast bilarna. Ha hästen till höger om dig och gå på den högra sidan av vägbanan.

Rida i trafik tips

Undvik så långt det är möjligt att rida på gator och vägar.


Tacka bilister som visar hänsyn. En bilist som fått ett vänligt TACK från en ryttare visar ännu större hänsyn nästa gång han eller hon möter en häst.


Försök försäkra dig om att bilisten upptäckt dig.


Blir hästen orolig försök få ögonkontakt med föraren och ge tecken åt honom att stanna eller sakta ner.


Lämna betryggande avstånd i sidled, håll så långt till höger du kan och använd vägrenen när sådan finns.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Rida i trafik tips

Rida i trafik tips

Rida i trafik tips

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment