Ridsportens värdegrund

Ridsportens värdegrund utgår från allas lika värde. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans arbetar vi för en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Ridsportens värdegrund
Ridsportens värdegrund 2

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar

Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar

Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje

Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans

Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Ridsportens värdegrund

Ridsportens värdegrund

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment