Ridsportfakta

Här kommer lite ridsportfakta

 • Fritid och tävling för en halv miljon svenskar
 • Sveriges tredje största ungdomsidrott (7-25 år), fotbollen och innebandy är större, baserat på LOK-stöd (RF, 2018).
 • Den åttonde största sporten i Sverige totalt, sett till antal aktiva i idrott (RF, 2018).
 • Ridsporten har högst andel kvinnor (90%) av alla Sveriges idrottsförbund (RF, 2018)

 • En av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor (2018).
 • Svenska Ridsportförbundet har drygt 153 700 medlemmar, varav 91% tjejer (2018).

 • 125 000 motions- och lektionsryttare.
 • 4 000 ryttare med funktionsnedsättning.
 • 868 klubbar (2018).
ridsportfakta
Ridsportfakta 4
 • Drygt 450 av klubbarna driver ridskola (2018). 
 • Cirka 9 500 av hästarna, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor (2011). 
 • Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.

 • 210 084 utbildningstimmar under 15 933 arrangemang med totalt 138 977 deltagare (Utbildningsmodulen/SISU Idrottsutbildarna 2018).
 • Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar.
https://ridguiden.se/
Ridsportfakta 5
 • Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor – pojkar och flickor – mot varandra på samma villkor. 
 • 19 ridsportdistrikt från norr till söder.
 • Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare.
 • De flesta förtroendevalda är kvinnor.

 • Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå.
 • Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen (2018).
 • Utbildar årligen runt 500 ungdomsledare och 50-60 ridledare.
 • Anordnar årligen yrkesprov för cirka 500 hästskötare och ca 70 ridlärare. (2018)

Ridsportfakta Ridsportfakta

Ridsportfakta
Ridsportfakta 6

Innehållsförteckning

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment