Se det ur hästens synvinkel

Hästens beteende kan vara svårt för oss att förstå

Hästen är i mycket fortfarande en vildhäst och reagerar efter det. Försök att se det ur hästens synvinkel.Så kan du få en säkrare tillvaro med hästarna.

Hur hästen upplever omvärlden kan ibland vara en gåta för ryttare och kuskar.
Det gäller därför att lära sig så mycket som möjligt om hästen beteende och hästens sinnesorgan.
Med andra ord – vi måste lära oss mer om hästens sinnesorgan och hur hästen tolkar den information som den får från dem.

Hämtat från Hästsverige, kunskapssidan hos SLU och Stiftelsen Hästforskning.

Hästsverige

Med andra ord – vi måste lära oss mer om hästens sinnesorgan och hur hästen tolkar den information som den får från dem.
På så sätt får vi inte enbart bättre förståelse för hästens beteende, utan också bättre möjligheter att positivt utveckla hästen under ridning, vid markarbete och i stallet.

Hästar är flyktdjur – snabb reaktion vid fara och uthållig flykt i högt tempo har visat sig vara en väl fungerande överlevnadsstrategi. 
Våra tamhästar har tagit med sig detta reaktionsmönster från de vida stäpperna till våra miljöer – stallar, ridhus, ridbanor, vägar, skogar och beten. Och här kommer konflikten – det som räddar hästens liv i det vilda kan bli ett hot mot både hästen och människan! Ett sinnesorgan som spelar stor roll för hästens beteende i detta sammanhang är synsinnet. Låt oss därför titta litet närmare på hästens syn!

Bättre fly…

Människan och hästen har faktiskt många grundläggande beteenden gemensamma. Tänk efter; du sitter i lugn och ro när – plötsligt – någonting fladdrar till i utkanten av Ditt högra synfält. Vad händer? – du hoppar till och vänder huvudet åt höger och undersöker vad det är för något. Vad var det som skedde?

Jo, synimpulserna (från höger öga i detta fall) går in till hjärnan. Långt innan de hunnit fram till och analyserats av synbarken har också impulser gått till områden i hjärnstammen som styr muskler i halsen och snabbt vänds huvudet åt det håll där något hände. Rörelsen i halsen startar innan synbarken klarat ut vad som startade det hela – innan man sett vad som hände!

Hästen reagerar snabbt

Om du dessutom inte var lugn och avslappnad utan stressad och spänd, kanske rädd, så hoppade du säkert högt också? Hästen har i det här fallet exakt samma reflexmönster som vi, bara ännu mer utvecklat. Och eftersom flykt är hästens nedärvda försvar vid hotande fara så är det naturligt att den snabbt och utan tvekan flyr undan när den anar något hot – kanske just “någonting” som rör sig i utkanten av hästens synfält. Hästen kan ibland fly undan en bit för att sedan stanna och se efter vad som hände.

I en flock med hästar kan det vara nog med att en häst uppfattar ett hot och börjar fly undan för att resten av flocken skall dras med. De beter sig som en flock småfåglar – lyfter en så lyfter alla! Ibland räcker det till och med att en häst intar en mer spänd ställning med höjt huvud, spänd hals och rest svans för att övriga flockmedlemmar skall uppfatta att någonting “är på gång”.

Text: Göran Dalin, Svenska Ridsportförbundets säkerhetsutskotts ordförande, senior advisor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Jenny Ennerdal, leg. veterinärer

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment