Tar krafttag mot mobbning

Peder Fredricson, Stephanie Holmén och Vanessa Falk är nya stolta Friends-ambassadörer i arbetet mot mobbning och för att alla barn, unga och vuxna ska känna sig trygga i stallet.

Svenska Ridsportförbundet jobbar tillsammans med Stiftelsen Friends mot mobbning och för en trygg ridsport genom satsningen ”Trygga ledare”. Satsningen finansieras av Hugo Stenbecks Stiftelse. I två år framöver ökar Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Friends takten i trygghetsarbetet och tar hjälp av våra främsta ryttarprofiler i sammanhanget.

– Det känns självklart för mig att stötta satsningen ”Trygga ledare”. Som vuxen ledare har man alltid ett ansvar att stå upp och agera för barn och ungas bästa, säger Peder Fredricson.

Peder Fredricson är en av Sveriges absolut bästa hoppryttare med bland annat dubbla EM-medaljer, ett VM-silver och två OS-silver i bagaget. Han är känd långt utanför ridsportkretsarna som dubbel Jerringprismottagare.

Stephanie Holmén har satt sitt avtryck i ridsporten både internationellt och nationellt, och arbetar till vardags på Grevlundagården, Peder Fredricsons hemmabas.

Vanessa Falk är sångerska, poddare och hästtjej. När Vanessa var yngre och kände utanförskap i skolan blev stallet en frizon för henne.
I rollen som ambassadör för Trygga Ledare hoppas Vanessa kunna bidra till att barn och unga känner att det är okej att vara olika och att stallet blir en trygg miljö där alla kan vara med på lika villkor

Syftet med satsningen är att förstärka den positiva sociala miljön för barn och unga.

För att kunna göra mer träffsäkra insatser i trygghetsarbetet inleddes Trygga ledare-satsningen med en nulägesanalys där man lyssnade in erfarenheter från ridsportens ledare.

– Arbetet med trygg ridsport är viktigt för oss och vi är väldigt glada och stolta över att våra ryttare vill vara ambassadörer för ”Trygga ledare”, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

Tack vare samarbetet med Hugo Stenbecks Stiftelse finns nu även Ridsportens Trygghetspris, som har premiär i år, och delas ut under Sweden International Horse Show den 1 december. Ridsportens Trygghetspris delas ut till en ungdom som representerar ett ungdomsinitiativ som bidrar till en trygg och inkluderande ridsport för barn och unga.

– Vi har följt utvecklingen av det här initiativet under första året och det är fantastiskt att se ett så stort engagemang inom ridsporten för de här frågorna. Att en av Sveriges största idrotter tar krafttag för en trygg och inkluderande miljö för alla barn och unga är oerhört viktigt, och vi ser många möjligheter för de verktyg, erfarenheter och det ledarskap som nu tas fram, både inom idrotten men också för samhället i stort , säger Sophie Stenbeck, ordförande för Hugo Stenbecks Stiftelse som är initiativtagare till satsningen. 

I samband med Sweden International Horse Show så arrangerar Svenska Ridsportförbundet tillsammans med Stiftelsen Friends även en Nätverksträff för ledare. Fokus är på frågor som berör trygghet, ledarskap och hur vi genom ett gott mentorskap, skapar förutsättningar för unga att utvecklas och bli stärkta i sitt eget ledarskap.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Tar krafttag mot mobbning

Ridguiden

Innehållsförteckning

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment