Utbilda sig till ridlärare

Diplomerad Svensk Ridlärare finns på tre nivåer I , II och III, där III är den högsta nivån.

Utbilda sig till ridlärare
Utbilda sig till ridlärare 2

Utbilda sig till ridlärare. I arbetet ingår bland annat hästhållning, utbildning av ryttare och hästar med mer. Diplomerad Svensk Ridlärare behärskar ridning, undervisning och hästutbildning i dressyr, hoppning och terräng samt viss körning.

För att tituleras Diplomerad Svensk Ridlärare ska godkänt yrkesprov och viss praktik genomföras.

Ridlärare I-II

Grundkrav – Diplomerad hästskötare

Ett grundkrav för att aspirant skall antas till yrkesprov för Svensk Ridlärare är avlagt godkänt, yrkesprov för hästskötare. Kopia av diplomet skall medfölja anmälan. Genom yrkesprovet för hästskötare har Du, före ridlärarprovet, fått en uppfattning om hur ett yrkesprov går till. Ridlärarprovet är dock betydligt mer omfattande och ställer avsevärt högre
krav på kunskaper och praktisk färdighet.

Prov

Ridlärarprovet innehåller prov i personlig färdighet i dressyr, hoppning och
ridning/hoppning i terräng. Där bedöms sits och inverkan/effekten av hjälperna och ryttarens förmåga att rida och anpassa sig till hästar med olika utbildningsståndpunkt.

Praktiska undervisande prov i dressyr, hoppning, hästkunskap och ridlära.

Skriftligt/muntligt prov i: ridlära, instruktörskunskap, ridskolekunskap pedagogik/ undervisningsmetodik, foderlära och hästkunskap (muntligt och skriftligt) samt ytterligare något/några delprov som varieras från gång till annan.

Provet tar två till tre dagar i anspråk – exakta tider för provet meddelas i
informationen som skickas ut inför provet samt i kallelsen.
Sista dagen avslutar examinatorerna med en kort resultatgenomgång med
varje deltagare.

Inkvartering ordnas av aspiranten själv, matservering finns på eller i närheten av provplatsen. Kost och logi bekostas av aspiranten om inget annat anges.

Ridlärare III

Grundkrav

Grundkrav för att en aspirant skall antas till yrkesprov för Svenska Ridlärare III är diplomerad Svensk Ridlärare II eller motsvarande.

Prov

SRL III – provet innehåller personlig färdighet i ridning – dressyr, hoppning och ridning/hoppning i terräng samt ridning av unghäst. Där bedöms sits och inverkan/effekten av hjälperna och ryttarens förmåga att rida och anpassa sig till hästar med olika utbildningsståndpunkt.

Praktiska undervisande prov.

Muntliga och skriftliga prov enligt kompetensbeskrivning

Yrkesprov SRL III delas upp i två delar:
Del 1 – en dag. Vid detta tillfälle genomförs ridprov dressyr och hoppning/terräng, praktiskt hästprov samt muntliga/praktiska prov ur kompetensbeskrivningen. Efter dag 1 får Du besked om Du är godkänd och rekommenderas att fortsätta till del 2 eller om Du är underkänd och därmed inte har möjlighet att fortsätta till del 2.
Du kan – om Du är godkänd på del 1 – välja att avstå del 2. Du kan inte tillgodoräkna Dig ett godkänt prov på del 1 vid senare tillfälle.
Del 2 genomförs under 1 – 2 dagar beroende på antalet aspiranter
Inkvartering ordnas av aspiranten själv, matservering finns på eller i närheten av provplatsen.

Läs mer på Svenska Ridsportförbundet

Utbilda sig till ridlärare

Utbilda sig till ridlärare

Utbilda sig till ridlärare

Utbilda sig till ridlärare

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment