Vad är Grönt kort? Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt, ska ha tagit Grönt kort

Oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Vad är Grönt kort
Vad är Grönt kort? Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt, ska ha tagit Grönt kort 2

Kurser

Vill du ta Grönt kort ska du kontakta din Grönt kort-ansvariga i föreningen eller ditt distrikt som kan ge dig information om när nästa Grönt kort-kurs startar. Enbart föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan arrangera Grönt kort-kurser samt genomföra examinationer.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet för kortet består både av en bok och en webbplats. Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en webbplats med filmer  samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om Svenska Ridsportförbundets organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning. 

Åldersgränser

 • Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.
 • Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
 • Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget kort.
 • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå kursen, avlägga prov och få sitt kort registrerat. 
 • För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person* ska delta i kursen och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet under tävling.

  Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person men måste sedan gå om kursen och ta eget kort, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

  Uppsuttna krav gäller inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

  Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment