Vad är Working equitation? Tre olika moment ingår dressyrmoment teknikmoment och speedmoment

Working equitation
Vad är Working equitation?

Så går det till

För att börja rida Working Equitation (WE) behöver du ingen speciell ”WE-häst”. Det viktigaste är att den har ett bra temperament och är lyhörd. Hästen behöver inte vara av en viss storlek eller av en viss ras. Den behöver heller ingen vidare hoppförmåga eller utmärkande gångarter, då det inte bedöms. Ponnyer och ridhästar tävlar mot varandra, såväl som barn och vuxna. Det innebär att även vuxna kan tävla på ponny, så länge som ekipaget är proportionellt. Det här innebär att WE verkligen är en gren för alla!

Vad är Working equitation? Sporten utvecklar och förbättrar ryttarens sits, balans, hjälpgivning, koordination, planering av bra ridvägar och anpassning av tempo. Hästen får en allsidig utbildning som baseras på dressyrens grunder. Lägg därtill både förtroende- och miljöträning. WE uppmuntrar till både god ridning och lyhörda samt uppmärksamma hästar, samtidigt som den är ett fantastiskt sätt att få både häst och ryttare motiverade och entusiasmerade.

Förtroende och samspel mellan ryttare och häst, noggranna vägar, precisionen, men ändå lite fart och fläkt. WE innehåller allt, den kompletta ridsportgrenen!

”Försöken att historiskt härleda motiven för vissa discipliner inom hästsporten kan ibland verka långsökta men inom teknikmomentet för WE blir de mer näraliggande och uppenbara. Det gäller att få en häst att känna sig trygg med att gå över en bro, rygga i en trång passage, gå nära en grind och så vidare. I dressyrmomentet får ryttaren visa att hästen går i lämplig form, tempo och balans.”
(Citat av Ulf Wilken, Rikskonsulent, Svenska Ridsportsförbundet)

Tre moment

I Working Equitation erhåller du procent (%) i ett dressyrprogram och i en hinderbana samt en hinderbana som rids på tid. Samspelet mellan häst och ryttare sätts i fokus. De tre olika momenten som ingår är: 1. Dressyrmoment 2. Teknikmoment 3. Speedmoment.

Dressyrmomentet

Dressyrmomentet rids på en 20×40 dressyrbana. I debutant till och med medelsvår klass rider man efter ett fastställt dressyrprogram. I svår klass rider man på enhandsfattning till ett kürprogram, vilket även finns i medelsvår. Hästen ska gå i en för klassen ändamålsenlig form och följer samma röda tråd som dressyrtävlan.

Working equitation
Vad är Working equitation? Tre olika moment ingår dressyrmoment teknikmoment och speedmoment 3

Teknikmomentet

Det andra momentet i Working Equitation är teknikmomentet. Filosofin med denna disciplin är arbetet på fält och gårdar. Man ska öppna grindar, rida över broar, göra små hopp rida volter och utföra olika uppgifter samt rygga ut ur en trång passage. Detta ska däremot se ut precis som när ekipaget genomförde dressyrmomentet, vilket innebär t ex. att hästen även här ska gå i en ändamålsenlig form för klassen.

Vilka regler samt hinder som kan förekomma på tävling framgår av WEs TR X samt hinderbilaga. Ryttarna går banan innan teknikmomentet börjar, precis som vid en hopptävling och en banskiss finns tillgänglig liknande den vid hopptävlingar. Poäng 0-10 sätts för genomförande av s k hinder, d vs olika uppgifter ekipaget utför. Här är det bland annat det tekniska utförandet, samspelet och förtroendet mellan häst och ryttare som bedöms.

Speedmomentet

Sista momentet är speedmomentet och här rids en bana på enbart tid, precis som i en omhoppning. För att snabbt kunna komma runt banan gäller det att ha ett gott samspel, en smidig och uppmärksam häst. Nedslag av hinderdelar ger tidstillägg medan fångande av ringen kan ge tidsavdrag.

Resultat

När samtliga moment ridits räknas resultaten samman från de olika momenten, precis som i fälttävlan, och segraren kan koras samt övriga pristagare få sina priser. Antalet placerade är desamma som i övriga grenar. En tävling kan även bestå av enbart två moment, i så fall dressyr/ teknik alternativt teknik/speed.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Working equitation

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment