Stängsel – när du ska välja stängsel så kan det vara bra att tänka till både en och två gånger

Vilket staket vill du ha, ska det vara mer eller mindre underhållsfritt, finns det elanslutning nära hagen?

Stangsel
Välja stängsel när du ska välja

Olika stängsel

 • Elstängsel finns som tråd, band eller rep. För hästhagar använder man två eller tre trådar/band/rep i stängslet på ungefär 60, 90 respektive 120 centimeters höjd. Dessa staket är praktiska och enkla att sätta upp med plaststolpar och/eller impregnerade trästolpar.
 • Plaststaket är oftast nästintill underhållsfria. Vad som är viktigt att tänka på om man väljer plast och vill att de ska se fina ut är att man väljer ett staket av UV-stabiliserad plast. Kvalitén på plast skiljer sig väldigt mellan olika fabrikat och modeller, försäkra dig om att plasten är av god kvalité och tål kyla så att den inte spricker. Det finns även plaststaket med ingjuten metalltråd som då kan elanslutas.
 • Trästaket kräver oftast en hel del underhåll, men det finns träslag som minskar på underhållsbehovet. Har du målade eller impregnerade staket så måste de ombehandlas efter några år. Komplettera gärna trästaketet med en eltråd som sätts på insidan, för att förhindra att hästen ska gnaga på träet.
 • Fårstängsel är olämpligt att använda till hästar då skaderisken är mycket stor. Taggtråd är sedan 1:a januari 2010 otillåtet att användas som häststängsel.

Hur stängslar man?

Hur man ska stängsla beror på vilken stängseltyp man valt. Oavsett vilken typ så är det viktigt att välja produkter av bra kvalité på allt ifrån tråd, stolpar, isolatorer till aggregat. Bra kvalité ger en längre livslängd och ökad säkerhet.

Permanent hage

 • Ska du göra en permanent hage så bör man använda tryckimpregnerade stolpar eller stadiga stolpar i bättre plastmaterial.
 • Stolparna bör minst vara 150 centimeter höga. Avståndet mellan stolparna beror lite på vad du stängslar med.
 • Tråd och liknande bör ha fyra till sex meter mellan stolparna och har du plast eller träslanor så är det naturligtvis slanans längd som bestämmer avståndet.
 • Hörnstolpar får gärna vara både längre och lite kraftigare eftersom hörnen utsätts för hård belastning. Därför kan det även vara lämpligt att sätta strävor mot dessa stolpar så att de står stadigt.
 • Ska det gå flera hästar i en och samma hage så är det bra om man inte gör för skarpa hörn så att någon häst kan bli inträngd av de andra och på så sätt bli skadad.
Stangsel tra
Trästängsel

Grindar

När du gör en grind så finns det lite olika varianter att välja emellan, allt ifrån ett enkelt grindhandtag som du enkelt fäster t.ex. tråden i till färdiga elastiska grindsystem. Viktigt att känna till om du väljer du en så kallad fjädergrind, som har ett handtag fäst i en rejäl spiralfjäder, är att det är lätt hänt att hästens svans fastnar i fjädern och då kan en riskfylld situation lätt uppstå.

Elstängsel

Stangsel el
Elstängsel

Har man valt ett staket som ska leda ström så är det en fördel om man har närhet till nätanslutning att koppla el-aggregatet till. Om det inte går finns det även aggregat som är batteridrivna, och där finns det även vissa batterier som kan laddas upp med solceller.

Riktvärden

0,10 ohm/m = mycket bra ledningsförmåga

4,0 ohm/m = godkänt

15 ohm/m = dåligt.

Bra att veta

 • Har man tråd/band/rep och trästolpar så måste man även ha isolatorer då man inte ska linda eller fästa t.ex. tråden direkt i stolpen. Behöver man skarva dem någonstans så ska man använda särskilda skarvbleck eller skarvlås och inte knyta ihop dem då det är lätt att ledarna i tråden inte riktigt kommer i kontakt med varandra, de kan även bli skadade så strömmen inte leds som den ska i stängslet.
 • Välj trådar/band/rep som leder ström bra.
 • Motståndet/strömledningsförmågan anges i Ohm.
 • Motståndet ska vara så lågt som möjligt, ju lägre Ohm värde desto bättre ledningsförmåga.
 • Behöver du ett riktigt starkt aggregat ska du välja ett aggregat med högt Joulevärde, då Joule anger laddningsenergin som aggregatet klarar av att ladda upp.
 • Har du impregnerade stolpar bör du använda de som är märkta med NTR-A, då de klarar påfrestningarna både över och under jord bättre.
 • Se till att jorda ditt aggregat ordentligt, tänk på att marken helst ska vara så fuktig som möjligt, sätt med andra ord inte jordspetten nära en väldränerad husgrund.
 • Kontrollera att tråden är ordentligt spänd och att inte gräs eller trädgrenar tar i eltråden. Använd gärna en stängseltestare för att se att spänningen är som den ska i staketet.
 • Löper din hage utmed allmän väg eller gångstig så ska det finnas varningsskyltar om det är ett elstängsel.
 • Även om ditt aggregat är vattentätt bör det skyddas. Du kan enkelt bygga en liten ”holk” som du sen kan hänga aggregatet i.
 • För att skydda ditt aggregat mot blixtnedslag så kan du montera ett särskilt Blixtskydd i närheten av ditt aggregat.
 • Hästar upplever kontrastfärger bättre än enfärgat, kan vara bra att veta om man ska ha enbart en tunn eltråd, som kan vara svår att se.

Olika mått

 • Stolparna bör vara minst 150 cm för att du ska kunna fästa dem ordentligt i backen. Hörnstolparna bör vara både längre och grövre för att klara av påfrestningen som blir.
 • Avstånd mellan stolparna vid användning av tråd el. liknande, mellan 4 – 6 meter. Breda elband är vindkänsliga och bör ha det kortare avståndet mellan stolparna.
 • Höjden på tråden brukar ligga på 60, 90 och 120 cm höjd, har du bara stora hästar så räcker det med de två översta måtten.
 • Tänk på att ha en ”korridor” mellan hagarna, alt. använda dig av så kallade Y-stolpar, så att inte hästarna från olika hagar kan komma åt varandra.
 • Ska du ha beteshagar så räkna om möjligt med ca 1 ha per häst.

Välja stängsel när du ska välja

Välja stängsel när du ska välja

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment