Fölning stressar inte stoet

Stonas hjärtaktivitet mättes både före, under och efter fölningen. Prover togs också på stonas saliv och blod där nivåerna av stresshormonerna kortisol och adrenalin analyserades.

Forskarna kunde konstatera att stonas hjärtfrekvens inte ökade under pågående fölning. Inte heller kunde något adrenalinpåslag påvisas. Därmed drar de slutsatsen att en normal fölning inte triggar någon som helst stress hos stoet.

Forskarna konstaterar också att inte heller stoets drift att ta hand om sitt föl orsakade någon stress. Kontakten mellan sto och föl var tvärtom förknippad med ytterligare avslappning.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Theriogenology.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment