Fölning stressar inte stoet

Stonas hjärtaktivitet mättes både före, under och efter fölningen. Prover togs också på stonas saliv och blod där nivåerna av stresshormonerna kortisol och adrenalin analyserades.

Forskarna kunde konstatera att stonas hjärtfrekvens inte ökade under pågående fölning. Inte heller kunde något adrenalinpåslag påvisas. Därmed drar de slutsatsen att en normal fölning inte triggar någon som helst stress hos stoet.

Forskarna konstaterar också att inte heller stoets drift att ta hand om sitt föl orsakade någon stress. Kontakten mellan sto och föl var tvärtom förknippad med ytterligare avslappning.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Theriogenology.

fölning

Räkna ut fölning

Det är svårt att förutsäga exakt när fölningen sker. Dräktighetstiden varierar och stona visar olika tecken på att förlossningen är på gång. 335 dagar är den genomsnittliga dräktighetstiden men upp till tre veckor före och fyra veckor senare är normalt.

Säkra tecken på fölning

  • Juvret växer till ungefär en månad före fölning men det finns stora variationer. Många får en svullnad framför juvret, framför allt unga ston.
  • Vätskan i juvret är klar till en början men blir grumligare och mer mjölkliknande närmare förlossningen. Hos en del ston syns ingen vit mjölk förrän efter förlossningen. Ser du vaxproppar av utpressad mjölk som torkat på spenen är förlossningen nära.
  • Bäckenbanden som sitter vid sidan av svansfästet slappar inför förlossningen. Hur väl detta syns varierar men kan vara ett tecken på att förlossningen är nära.

Oftast klarar stoet fölningen själv utan hjälp, men det är bra att ha veterinär till hands om det skulle uppstå problem. Kameraövervakning och svett-detektor är exempel på sätt att övervaka fölningen. Men stör inte stoet i onödan, det kan orsaka stress och att förlossningen drar ut på tiden.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment