Hästtransportörer – att tänka på

Hästen ska ha sitt pass med sig och vaccinationerna ska vara ifyllda

Hästtransportörer
Hästtransportörer hästpass med sig

Med på resan ska det normalt  finnas ett hälsointyg som är högst 48 timmar gammalt vid avresan från hemmastallet och utfärdat av veterinär. Undantag gäller vissa resor inom de nordiska länderna.

Hästtransportören ansvarar för att samtliga hästar har giltiga handlingar.

För länder utanför EES/EU området gäller särskilda hälsokrav beslutade av respektive land. Dessa hälsoregler kan till exempel bestå av krav på isolering/karantän, provtagning för allvarliga sjukdomar, speciella krav på vaccinationer och övriga behandlingar.

Tänk på att myndigheternas hälsokrav är till för att skydda din häst mot smitta och allvarliga sjukdomar.

Hästtransportörer
Hästtransportörer - att tänka på 3

Var noga när du väljer uppstallningsstall när du reser med din häst.

Om du köper in transporttjänst så kontrollera att den aktuella transportören följer reglerna om rengöring och desinfektion av bilen, och vid längre resor, även att de är noga med val av uppstallningsstall.

För transporter inom EU-området finns det speciella regler för avels- och handelshästar samt hästar avsedda för slakt. Vid behov se info på sjv.se. Dessa hästar kan behöva registreras i tulldatasystemet TRACES.

För övriga hästar handlar det i första hand om pass kombinerat med hälsointyg i dagsläget.

Transportfordon ska mellan transporterna rengöras och desinficeras med godkänt desinfektionsmedel.
Hästar som transporteras kan ha fått ett nedsatt immunförsvar och kan då vara känsligare för smitta. Hästägaren transporterar alltid hästen på egen risk.

Det här gäller för att en häst ska få transporteras till annat land

7§Hästdjur
1. får vid undersökning, utförd inom 48 timmar före lastning eller den sista arbetsdagen före lastningen, inte ha företett kliniska tecken på sjukdom,
2. får under de senaste 15 dygnen före en utförsel inte ha haft kontakt med hästdjur som kan misstänkas lida av en infektiös eller smittsam sjukdom,
3. får inte vara avsedda för slakt till följd av bekämpningsprogram mot smittsam eller infektiös sjukdom,
4. får inte härröra från en anläggning som är belagd med restriktioner på grund av anmälningspliktiga sjukdomar som anges i bilagan till dessa föreskrifter, samt
5. ska även vara fria från ytterligare sjukdomar om mottagarlandet har rätt att kräva detta.
(SJVFS 2003:68).

Hästtransportörer

Hästtransportörer Hästtransportörer

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment