Ridsporten i statistik och kortfakta

Ridsporten i statistik och kortfakta
Ridsporten i statistik och kortfakta
 • Fritid och tävling för en halv miljon svenskar
 • Sveriges tredje största ungdomsidrott (7-25 år), fotbollen och innebandy är större, baserat på LOK-stöd (RF, 2018).
 • Den åttonde största sporten i Sverige totalt, sett till antal aktiva i idrott (RF, 2019).
 • Ridsporten har högst andel kvinnor (91%) av alla Sveriges idrottsförbund (RF, 2018)
 • En av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor (2018).
 • Svenska Ridsportförbundet har drygt 151 000 medlemmar, varav 91% tjejer (2019).
 • Cirka 105 000 motions- och lektionsryttare.
 • 4 000 ryttare med funktionsnedsättning.
 • 860 klubbar (2019).
 • Drygt 450 av klubbarna driver ridskola (2019). 
 • Cirka 10 700 hästar, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor (2019). 
 • Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.
 • Andra största förbund med 214 077 utbildningstimmar under 15 159 arrangemang med totalt 133 705 deltagare (Utbildningsmodulen/SISU Idrottsutbildarna 2019).
 • Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar.
 • Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor – pojkar och flickor – mot varandra på samma villkor. 
 • 19 ridsportdistrikt från norr till söder.
 • Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare.
 • De flesta förtroendevalda är kvinnor.
 • Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå.
 • Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen (2018).
 • Utbildar årligen runt 500 ungdomsledare och 50-60 ridledare.
 • Anordnar årligen yrkesprov för cirka 500 hästskötare och ca 70 ridlärare. (2018)

Tävlingsstatistik 

 • Drygt 355 944 tävlingsstarter inom ridsporten gjordes under 2019. Fördelningen mellan grenar  ligger relativt konstant och var 2019; hoppning 76%, dressyr 20%, fälttävlan 1,7% och övriga grenar 2,3%. Till övriga räknas paradressyr, sportkörning, distansritt och working equitation. Inom körning tävlar man i enbet (en häst), par (två hästar) och fyrspann (fyra hästar).
 • Drygt 35 700 hästar med aktiv tävlingslicens 2019.
 • Knappt 25 318 ryttare med aktiv tävlingslicens 2019.
 • Den snabbast växande grenen i svensk ridsport de senaste åren är working equitation. Från en blygsam start med 14 aktiva och lika många tävlingsstarter 2013, hade grenen under 2019 290 aktiva som gjorde 716 tävlingsstarter. Svenska working equitation-ryttare har också deltagit vid internationella mästerskap. En ökning på tävlingssidan med mer än 90 procent.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Ridsporten i statistik och kortfakta

Ridsporten i statistik och kortfakta

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment