Köpa häst – att köpa häst är för många en stor händelse i livet

Det är viktigt för både dig och din nya häst att du har tänkt igenom och planerat köpet noga, för att ni ska ha goda förutsättningar för en bra fortsättning tillsammans.

Kopa hast hitta ratt 3
Köpa häst - att köpa häst är för många en stor händelse i livet 4

Är du redo att bli hästägare?

Köpa häst hitta rätt häst. Den första och viktigaste frågan är om du är redo att bli hästägare. Att ha häst innebär att du har ett ansvar för hästens välbefinnande och skötsel alla dagar året runt. Du måste ha kunskap för att klara av detta. Om det är ett barn som ska ha hästen måste du som förälder ta huvudansvaret för hästens välbefinnande.

Du måste också vara beredd på de kostnader som det innebär att ge hästen den skötsel och vård den behöver, även om det händer något oförutsett. Ofta är driftskostnaderna på sikt högre än inköpskostnaden, och det är viktigt att i förväg ha satt sig in i vad detta innebär rent konkret.

Hitta rätt häst

Att hitta rätt häst som passar dina förutsättningar och önskemål är en utmaning, och ofta kan det vara klokt att ta hjälp av en erfaren person. Precis som med andra djur gäller det att du inte räddar djur från att fara illa genom att köpa från oseriösa aktörer – istället stödjer du en sådan verksamhet och bidrar till att fler djur far illa på detta sätt.

Ju mer du kan få veta om hästens bakgrundshistoria ju större chans har du att välja en häst som passar dig. Hur hästen är uppfödd, tränad och hanterad påverkar hur den kommer att fungera i framtiden. Det kan också vara värdefullt att kunna kontakta eventuella tidigare ägare till hästen. Om priset verkar vara för lågt för att vara sant, så är det ofta så att det finns ett dolt bekymmer.

Vilka papper ska vara med

Alla hästar ska ha hästpass, och du ska som köpare aldrig godta att du kommer att få passet vid ett senare tillfälle, utan det ska följa med hästen. Detta är säljarens ansvar att se till. Det gäller även om du ska vara fodervärd eller på liknande sätt hyra eller låna en häst. Kopia av passet duger inte. Det enda undantaget är om du köper ett sto med föl vid sidan och fölet är så ungt att det ännu inte finns krav på pass för detta. Det är också ett krav att passet följer med under transporten till den nya ägaren.

Om du köper häst från ett annat land behöver hästen ha ett hälsointyg av officiell veterinär innan den transporteras till Sverige. När hästen har kommit till Sverige ska den registreras hos en svensk avelsorganisation eller registerförande förening.

Besiktning av hästen

Kopa hast hitta ratt veterinar
Veterinary on a farm

När du har hittat en häst som du tycker om bör du kritiskt granska att den uppfyller dina önskemål. De flesta hästköpare vill att hästen besiktigas av veterinär före köpet, men det är inget krav. Om hästen ska försäkras kan det dock behövas ett friskintyg. Välj helst en veterinär som du som köpare har förtroende för, och var gärna med vid undersökningen. Fråga veterinären om du inte förstår kommentarerna i intyget, och be om veterinärens bedömning.

När hästen kommer till det nya stallet

Tänk på att en ny häst alltid innebär en smittrisk. Risken är störst om den kommer från ett annat land eller från ett stall med stor omsättning av hästar. Helst bör du därför isolera nya hästar i en särskild stallavdelning under de första veckorna, för att eventuella sjukdomssymtom ska hinna visa sig. Tänk på att även människor kan föra med sig smittan, så var noga med handtvätt och rutiner om du rör dig både i isoleringen och hos de andra hästarna.

Köpa häst hitta rätt
Köpa häst - att köpa häst är för många en stor händelse i livet 5

Att introducera hästen i flocken

Hästar är flockdjur och har behov av social kontakt för sitt välbefinnande. Helst bör hästar därför hållas tillsammans med andra hästar, och de bör gärna gå i flock. När nya hästar introduceras kan det bli oroligt i flocken. Det finns en risk att hästen blir sparkad, men denna risk måste vägas mot välfärdsrisken för en häst utan direktkontakt med andra hästar. För att göra introduktionen i flocken så smidig som möjligt bör man därför ha en tillräckligt stor hage, för att undvika att någon blir trängd.

Planera för slutet av hästens liv när du köper häst

Det kan kännas avlägset att tänka på slutet av hästens liv redan när du köper häst, men det finns goda skäl att göra det. Bland annat innebär avlivning och omhändertagande en stor kostnad om du inte har möjlighet att slakta hästen, och då är det bra att vara förberedd på det.

Av passet framgår det om hästen är tagen ur livsmedelskedjan, vilket i så fall innebär att du inte kommer att kunna lämna hästen för slakt, utan måste få den omhändertagen på annat sätt vid livets slut.

Källa: Jordbruksverket

Köpa häst hitta rätt häst köpa häst

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment