Köpa häst – köp aldrig en häst utan hästpass

Alla hästar oavsett ras, ålder och användningsområde ska ha ett pass senast 12 månader efter födseln

Köpa häst
Köpa häst – köp aldrig en häst utan hästpass 2

Att köpa häst utan pass innebär mycket extra arbete och kostnader för köparen. Även om säljaren intygar att hästen du planerar att köpa har pass, be säljaren visa upp det och kontrollera att signalementet i passet överensstämmer med hästens signalement.

Hästpasset ska alltid följa hästen

Passet i sig är inte ett bevis på ägarskap. Säljaren får inte vid något tillfälle hålla på passet. Oavsett om du har en häst på prov eller kanske delbetalar den ska du få passet i din hand samtidigt som du hämtar hem hästen. Skriv ordentliga avtal för att undvika eventuella framtida tvister.

Håll ordning på passet

Passet är en värdehandling och en häst ska ha samma pass hela livet. Om passet tappas bort måste ett duplikat- eller ersättningspass utfärdas. Ett sådant pass utesluter alltid hästen ur livmedelskedjan.

Göra ägarbyte

Kontrollera att den som säljer hästen också står som registrerad ägare. I passen för SHs raser finns lösa ägarhandlingar (finns vissa undantag, kontakta oss om du är osäker) där uppgifter om nuvarande och tidigare registrerad ägare/företrädare framgår. Denna blankett fylls i av säljare och köpare skickas in till oss för att registrera ägarbytet i vår databas.

Försvunnet hästpass eller ägarhandling

Duplikatpass

För att ett nytt hästpass ska kunna utfärdas ska hästägaren sända in följande originalhandlingar:

Om du som ansöker om ny ägarhandling redan är registrerad ägare till hästen behöver inte ägandet styrkas på nytt. Har du även tappat bort ägarhandlingen och önskar en ny sådan kryssa i rutan för Ny ägarhandling önskas, utöver rutan för duplikatpass. 

Om det ska göras ett ägarbyte i samband med duplikatpassets utfärdande ska du inkomma med kopia på köpekvitto/köpekontrakt som styrker ditt ägande. Hästens namn, försäljningsdatum, säljarens och köparens uppgifter samt underskrifter ska framgå.  Om köpekvitto saknas skrivs ett alternativt ägarintyg där två personer intygar med namn och kontaktuppgifter vem som äger hästen.

Avgiften för duplikatpasset kommer att faktureras den sökande. Portoavgift tillkommer på nedanstående priser vid utfärdande av duplikatpass.

När ansökan om duplikatpass inkommit till oss sker följande:

  • Efterlysning av handlingen sker på SH:s webbplats
  • Svarstid för eventuella protester är 30 dagar.
  • Om det inte inkommer några protester inom 30 dagar – eller till och med det datum som står i annonsen – kan SH utfärda ett nytt pass.

Ny ägarhandling

Du som är registrerad ägare och tappat bort din ägarhandling beställer en ny genom att skicka in ansökningsblanketten, glöm inte att kryssa i rutan för “Ny ägarhandling önskas”.

Om du inte är den hos oss registrerade ägaren och ägarhandlingen saknas, skickar du in följande:

Avgiften för ägarbytet eller ny ägarhandling faktureras den sökande. 

Källa: Svenska Hästavelsförbundet

Köpa häst

Köpa häst Köpa häst Köpa häst Köpa häst

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment