Rida i trafik – varje år inträffar ett tiotal trafikolyckor med rid- och körhästar

Många bilister har dålig kunskap om hästens beteende

Rida i trafik

Rida i trafik. Vi rider helst i terräng och på mindre vägar men ibland är det
oundvikligt att ge sig ut i trafiken, där både bilar, lastbilar och motorcyklar
möter. En olycka där hästar och bilar är inblandade samtidigt får ofta
förödande konsekvenser.

En häst väger över ett halvt ton och som ryttare eller kusk är du dessutom dåligt skyddad vid en trafikolycka. Många bilister har dålig kunskap om hästens beteende och förstår inte hur mycket hänsyn de måste visa för att ni båda ska vara säkra i trafiken. Men det finns regler och anvisningar som du som ryttare måste känna till. Du måste göra din del för att du och din häst ska vara säkrare i trafiken.

Så reagerar hästen

En häst som blir skrämd av något reagerar instinktivt med att fly från
faran. I en sådan situation kan det vara svårt för ryttaren eller kusken att
ha full kontroll över hästen. Man kan vänja hästen vid det mesta utom
överraskningar, om något oförutsett inträffar kan även en normalt sett
säker och trafikvan häst råka i panik. Hästen har ett mycket vidsträckt
synfält, detta kombinerat med en mycket god hörsel, gör att den uppfattar
omgivningen helt annorlunda än vi människor. Det är inte bara en snabbt
kommande bil, det vischande ljudet av bildäck i en vattensamling, en
smattrande motorcykel eller tutande bilhorn som kan skrämma hästen. En
fladdrande plastpåse i dikeskanten, ett plötsligt ljud eller en hastig rörelse
kan ibland vara tillräckligt för att hästen ska kasta sig ut i vägbanan. Hästen
har ingen möjlighet att förstå att trafiken är farligare än plastpåsen.
Så var extra uppmärksam och försiktig när du rider eller kör i trafiken.
Ha uppsikt inte bara på övriga trafikanter, håll ett öga på vad som händer i
omgivningen. Ett rådjur kan dyka upp åkern, en fågel kan komma flygande
ur skogsbrynet, en plastpåse kan fara upp med en hastig vindpust!

Rida i grupp

Rider ni i grupp är det bästa att rida en och en efter varandra. Är gruppen
stor ska man rida två och två. Yngre och kanske lite oroliga hästar får
gå i par med en lugn häst. Mindre erfarna ryttare rider i par med en mer
rutinerad ryttare. Är ni en grupp ryttare som ska korsa vägen är bilisten
skyldig att lämna fri väg eftersom gruppen i lagens mening utgör en s k
”annan procession”. Det är inte bara olämpligt utan både olagligt och farligt
att bryta en grupp med hästar. Hästar är utpräglade flockdjur och de hästar
som måste vänta blir ofta oroliga och någon kanske kastar sig efter den del
av ”flocken” som redan har passerat.

Ge tecken i trafiken

Rida i trafik. Ge tecken till övriga trafikanter vilken väg du tänker ta när du rider på en väg- samma tecken som vid cykling. När du rider, leder och kör en häst räknas ekipaget som ett fordon och du måste följa trafikreglerna.

 • Sträck ut armen rakt åt det håll du tänker svänga eller vända.
 • Höj armen som ett tecken på att du tänker stanna.
 • Ge tecken med hand eller ljussignal för att förebygga eller avvärja fara.
 • En utsträckt arm som förs uppåt och neråt betyder att man ber den andra trafikanten att sakta farten.
 • Om du kommer upp på en väg med en häst från terrängen, så är det du som ska stanna för trafiken på vägen.
 • Ta ögonkontakt med bilförare om det går.
 • Tacka och visa din uppskattning då andra trafikanter saktar in eller på annat sätt visar hänsyn.
 • Använd reflexer på BÅDE häst och ryttare i mörker. Tänk på att ni kan komma ifrån varandra vid en olycka.

Rida i trafik – vad säger försäkringsvilkoren?

Både häst och ryttare bör ha en egen försäkring för olycksfall.
Det är inte alltid så att det är ett trafikförsäkringspliktigt fordon
(se nedan) som är inblandat i en kollision och då måste hästen ha
en egen olycksfallsförsäkring för att ersättning ska kunna betalas
för skadorna på hästen. Detsamma gäller för skador som ryttaren
kan ådra sig. Ryttaren/hästägaren bör ha en hemförsäkring där
ansvarsskydd ingår. Det kan vara så att hästen skadar någon annan
person eller någons egendom. I ett sådant fall är det endast ryttaren
som kan bli skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan och
då behövs en hemförsäkring. Försäkringsbolaget utreder då om
skadeståndskyldighet föreligger och betalar i så fall skadeståndskravet.


Det är bilisten som betalar. Så kortfattat och koncist kan man
sammanfatta vad som gäller vid en olycka mellan fordon och häst.


Trafikförsäkringspliktiga fordon ska enligt lag ha en trafikförsäkring.
Trafikförsäkringen ersätter skador som fordonet orsakar i samband
med trafik (annans egendom och personskador i eller utanför fordonet).


Om ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon kolliderar med ett
hästekipage är ryttare eller kusk i regel berättigad till ersättning för
personskadorna genom fordonets trafikskadeförsäkring. I nästan
samtliga fall betalar också trafikskadeförsäkringen ersättning för de
kostnader som uppkommer om hästen skadas. Fordonsägaren får
dessutom stå för skadorna på det egna fordonet. En kollision med ett
hästekipage kan därför kosta fordonsägaren ganska mycket.

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a comment